Naše služby - Szolgáltatásaink

• nakladanie s odpadom - hulladék-gazdálkodás
• čistenie mesta - várostisztítás
• údržba verejnej zelene - zöldterületek karbantartása
• zimná údržba komunikácií - utak és járdák téli karbantartása
• obchodná činnosť - üzleti tevékenység
• dopravná činnosť - fuvarozás
• zemné práce - földmunkák, tereprendezés
• malo- a veľkopredaj kukanádob - kukák kis- és nagykereskedelmi árusítása
• prevádzkovanie zberného dvora - gyűjtőudvar-üzemeltetés
• recyklovanie komunálneho odpadu - kommunális hulladékszelektálás
Posledný - Utolsó
Prvý - Első